El mes de febrer ens ha deixat un Ple Municipal breu però amb un interessant punt a l'ordre del dia que, per exigències tècniques, ha hagut d'incloure's a l'ordre del dia per tràmit d'urgència. Es tracta que la concessió del contracte per a la recollida de residus i …