En el ple del mes de març el regidor de Via Democràtica ha manifestat una vegada més la intenció de bloquejar l’acció de govern presentant 5 mocions que, resumint perquè no crec que calgui fer-ne ressò, repercutien molt negativament en les arques municipals i en l’economia dels santjusten…