Aquests del Partido Popular segueixen executant -mai millor dit- el seu pla de recentralització, reorganitzaicó i presa de control total i absolut de les administracions, sobretot la local, seguint els mandats i els dictàmens dels tecnòcrates d'Europa. Aquest fet els aporta l'ex…