27 de gener 2014

Comencem l'any forts: Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local

Aquests del Partido Popular segueixen executant -mai millor dit- el seu pla de recentralització, reorganitzaicó i presa de control total i absolut de les administracions, sobretot la local, seguint els mandats i els dictàmens dels tecnòcrates d'Europa. Aquest fet els aporta l'excusa i la coartada perfecta per aplicar els seus plans. Ara, amb la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local, pretenen controlar l'administració local, la qual "només" és culpable del 4% del dèficit de l'estat espanyol. En canvi, deixen total llibertat a les empreses de l'Íbex 35... Com a mínim, curiós. Com sempre, els que més patiran, seran els ciutadans i ciutadanes.

A Sant Just el Comité Conjunt del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament va tenir la iniciativa, conjuntament amb la revista La Vall de Verç i l'Associació de Veïns Sant Just, d'organitzar una taula rodona per explicar i debatre les conseqüències de l'aplicació d'aquesta llei. Ponents d'UGT, CCOO, Federació de Municipis i Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya van explicar als veïns i veïnes de Sant Just com es veurien afectats. Ho seran, i molt, doncs l'aplicació d'aquesta Llei suposa que un poble com Sant Just, de menys de 20.000 habitants, perdi la possibilitat d'oferir serveis tan necessaris i propers com assistència domiciliària, serveis socials, escola bressol, vivendes públiques o policía local. AIxò per posar només uns petits exemples.

En aquest sentit trobo que va ser molt didàctic i entenedor el vídeo que va mostrar la representant de CC.OO i per això vull compartir-lo:En el torn obert de paraules, des del públic, algú va expressar el que jo anava pensant durant tot l'acte: doncs fotem el camp d'Escanya ja d'una vegada. No podria estar més d'acord. Però no podem cometre l'error de sortir del foc per caure a les brases. Ens hem d'assegurar que la Llei de règim local que prepari el Parlament ha de garantir l'autonomia local, ha de garantir els serveis als ciutadans que s'ofereixen des dels Ajuntaments. I això, per ara, no està passant. Encara tenim molt camí per recórrer. El 9N farem un pas importantíssim, però no serà el darrer sinó que serà el primer del #noupaís que construirem entre tots.