El Ple del mes d'abril es va caracteritzar per ser un Ple sense mocions polítiques i que va tractar temes tècnics i administratius, entre els que destaquen l'aprovació del plec de clàusules per a la contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals i l'aprovació d…